Naudojimo sąlygos

 

Šios Naudojimosi sąlygos nustato sąlygas, Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (mes, mus arba mūsų) užtikrina prieigą prie Interneto svetainės ir Informacijos.

 

1. Sąvokos

Šiose Naudojimo sąlygose:

Informacija reiškia bet kokią informaciją, nurodytą Interneto svetainėje, įskaitant:

 1. viešbučio kambarių užimtumą;

 2. viešbučio kambarių kainas;

 3. viešbučio aprašymus ir nuotraukas;

 4. viešbučio patogumus;

 5. lankytojų atsiliepimus, ir

 6. redaktoriaus komentarą;

Leidžiamas tikslas reiškia viešbučių kainų ir paslaugų palyginimo tikslą atliekant rezervaciją ir / arba organizuojant kelionę, tačiau neapima bet kokio Informacijos ar bet kurios jos dalies pakartotinio skelbimo ar pateikimo vartotojams bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis;

Trečiosios šalies pasiūlymas reiškia prekes ir paslaugas, siūlomas parduoti trečiosios šalies;

Interneto svetainė reiškia interneto svetainę, kurios adresas yra BestHotelOffers.net.

 

2. Prieiga

Naudodamiesi Interneto svetaine jūs:

 1. sutinkate laikytis šių Naudojimo sąlygų, ir

 2. patvirtinate, kad jums suėjo 18 metų.

 

3. Draudžiama veikla

Draudžiama:

 1. atkurti materialia forma, skelbti, viešai atlikti, viešai perduoti ar adaptuoti Informaciją arba bet kurią jos dalį kitais nei Leidžiamas tikslas tikslais;

 2. gauti prieigą prie Informacijos arba bet kurios jos dalies ar stebėti ją naudojantis bet kokiu robotu, paieškos serveriu, informacijos gavimo sistema (angl. scraper) ar kitomis automatinėmis priemonėmis negavus rašytinio mūsų sutikimo;

 3. pažeisti Interneto svetainės antraštėse nustatytus apribojimus robotams arba apeiti bet kokias kitas priemones, skirtas apsaugoti arba apriboti prieigą prie Interneto svetainės;

 4. atlikti bet kokius veiksmus, kurie nepagrįstai ar neproporcingai apkrauna ar gali apkrauti mūsų infrastruktūrą;

 5. mėginti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, deasembliuoti bet kokią mūsų Interneto svetainės tikslais naudojamą programinę įrangą ar taikyti jai atvirkštinę inžineriją.

 

4. Atleidimas nuo atsakomybės

Vartotojas atleidžia mus nuo atsakomybės už bet kokias išlaidas, pretenzijas, reikalavimus, įsipareigojimus, sąnaudas, nuostolius ir žalą, patirtus naudojantis Informacija ar bet kuria jos dalimi kitais nei Leidžiamas tikslas tikslais.

 

5. Informacijos patvirtinimas ir rizikos prisiėmimas

5.1. Informacijos patvirtinimas

Prieš priimdami bet kokį Trečiosios šalies pasiūlymą ar juo pasinaudodami, turite įsitikinti, kad informacija yra teisinga.

 

5.2. Rizikos prisiėmimas

Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su:

 1. interneto svetainės ir informacijos naudojimu, ir

 2. trečiųjų šalių pasiūlymų priėmimu ir naudojimu.

6. Garantijos nebuvimas

Mes negarantuojame:

 1. kad Interneto svetainė, Informacija ir bet koks Trečiosios šalies pasiūlymas bus teisingi, kokybiški, išsamūs ar patikimi;

 2. kad Interneto svetainėje ir Informacijoje nebus klaidų, virusų, trukdžių ar kad jomis neteisėtai nesinaudos įsilaužėliai.

 

7. Bendrosios nu ostatos

7.1. Visas susitarimas

Šios Naudojimo sąlygos yra visas susitarimas tarp šalių ir pakeičia bet kokius ankstesnius šalių susitarimus.

7.2. Pataisymai ir pakeitimai

Mes galime bet kuriuo metu neįspėję jūsų pakeisti šias Naudojimo sąlygas.

7.3. Reglamentuojanti teisė ir jurisdikcija

Šios naudojimo sąlygos yra reglamentuojamos ir turi būti aiškinamos pagal galiojančius įstatymus Nyderlanduose. Jūs pateikiate išimtinę Nyderlandų teismų jurisdikciją dėl visų klausimų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis.

hotels
Lietošanas noteikumi
© 2018 BestHotelOffers B.V.